"مهدکودک در یک نگاه"

مهدکودک را می توان اولین محیط رویارویی کودکان با محیط اجتماعی در نظر گرفت. مهدکودک و پیش دبستانی خانه مهر در سال 1383 شروع به فعالیت نمود. اصلی ترین هدف ما همواره ایجاد محیطی شاد در راستای ارتقای سطح اجتماعی، علمی و فرهنگی کودکان بوده و تلاش کرده ایم که طی این سال ها به کودکان مهارت های خود استقلالی بیاموزیم. ما بر این باوریم که در بازی ها او در انتخاب علایقش آزاد است و بر این باوریم که تربیت، اعتماد به نفس، و مهارت های اجتماعی را در او افزایش دهیم تا هم خود و هم دیگران را باور کند.
مهدکودک خانه مهر با گذراندن دهه دوم از فعالیت های آموزشی خود تاکید بر رشد جسمی و حرکتی – رشد زبانی و گفتاری – رشد اجتماعی – رشد خلاقیت و رشد عاطفی دارد.

"پیام مدیریت"

در دنیای امروز دوران کودکی از جایگاه مهمی برخوردار است و دوره ای حساس و سرنوشت ساز از زندگی یک انسان به شمار می آید. بنابراین رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان خردسال بسیار مورد تاکید قرار گرفته است و چنانچه مستحضرید اساس رشد این خصوصیات بعد از خانواده در مکان های آموزشی از جمله مهدهای کودک آغاز می گردد.
بدین سبب فراهم نمودن محیطی شاد، ایمن، سالم و برخوردار از محتوای آموزشی مطلوب خارج از محیط خانه وظیفه همه ی دست اندرکاران تعلیم و تربیت اعم از کارشناسان، مربیان و مسئولان مربوطه می باشد. لذا ما سعی کرده ایم امکانات و آموزش های مناسب را با توجه به نیازها و علایق هر گروه سنی زیر نظر متخصصان کارآزموده و دلسوز، فراهم آوریم.
امید است با عنایت و لطف پروردگار و همراهی شما اولیا محترم هر روز گامی بیشتر در جهت ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده به کودکان برداشته و هنر شاد زیستن را به نوگلان باغ زندگیمان بیاموزانیم، چرا که از نظر خانواده بزرگ خانه مهر...

زندگی شادی نیست، هنر شاد زندگی کردن است.

کلمات کلیدی: مهد کودک، پیش دبستانی، مهدکودک، خانه مهر، مهد